Litt om meg og mitt


Hei.
Jeg er en godt voksen kvinne med to voksne døtre.
Født i en liten sørlandsby i midten av 50-tallet. Senere hadde jeg min oppvekst i Fræna i en liten «fjelldal».
Jeg var en «ensom fugl», som søkte naturen som var min beste venn. Vi forsto hverandre, både på godt og vondt. Jeg var et veldig sensitivt barn som tok naturen inn som min egen kropp.
Likeså senere kunne jeg se menneskene på avstand og betrakte dem og kjenne deres følelser både på godt og vondt.
Deres smerte ble min smerte. Deres glede ble min glede. Likeså dyrene og naturen.

Men verdens brutalitet tok meg bort fra naturen og jeg måtte prøve å leve som mennesker flest.
Arbeid, mann, barn og utdannelse. Angst, smerte, glede og fortvilelse.

Senere, forsiktig over tid lot jeg «den gode healingkraften» jobbe gjennom meg for å hjelpe andre mennesker, ja ofte uten at de selv visste det og uten å ta hensyn til meg selv. Det skjedde automatisk.

Nå har jeg mye å være ydmyk og takke for.

Naturen er fremdeles min beste venn og jeg er blitt beriket av å bo i den.
Jeg har nå i mange år vært tilbyder av kanalisering av fjernhealing, med mange gode tilbakemeldinger.

Noen ord til ettertanke skrevet av Jan Magnus Bruheim.
DEN ANNSAME

Han har ikkje stund til å stogge
og ikkje tid til å sjå.
Menneske som han møter,
dei ansar han aldri på.

Det gjeld um å fara fort.
Mykje var det å gjera.
Det auka dess meir han fekk gjort.

Så lid det til endes på dagen.
Han står der, studd over stav
og spør: Kva har livet gjeve
og kvar er det vorte av?

Slik jaga han gjennom livet
utan å få det fatt.
Ei glede sprang etter på vegen
men nådde han aldri att.